• TOHO GAKUEN Media Training College
  • TOHO GAKUEN Film Techniques Training College
  • TOHO GAKUEN Sound Technology College
  • TOKYO ANNOUNCE GAKUIN Performing Arts College

Bộ phận giáo dục của TBS là người tiền nhiệm.
Từ cảnh giải trí
Nó là một trường dạy nghề được sinh ra.

Togo Gakuen được thành lập vào năm 1969 như là mẹ của TBS Computer Academy, được thành lập bởi đài truyền hình TBS (Tokyo Broadcasting Corporation). Kể từ đó, nó đã sản xuất hơn 50.000 sinh viên tốt nghiệp, chủ yếu trong ngành công nghiệp giải trí. Nhiều sinh viên tốt nghiệp đang hoạt động trong ngành công nghiệp, bao gồm cả tài năng Time Machine số 3, Kanako Yanagihara, lồng tiếng cho người nói Toshiki Masuda, và đạo diễn phim Yukihiko Tsutsumi.

Bạn có thể có được một hướng dẫn trường học! Click vào đây để yêu cầu tài liệu

Bạn có thể có được một hướng dẫn trường học! Click vào đây để yêu cầu tài liệu